Pastoraat in de vacatureperiode

Beschikbaarheid van een predikant voor pastorale hulp e.d.
Nu dominee van der Laan met emeritaat is, zullen we in de vacatureperiode op een andere wijze invulling moeten geven aan het pastoraat, zoals dat door hem werd verzorgd.
We mogen hiervoor gelukkig een beroep doen op andere predikanten met wie daarover afspraken zijn gemaakt. We hebben drie predikanten die willen invallen als dat strikt nodig is, bijvoorbeeld bij een rouwdienst en/of stervensbegeleiding.
Dat zijn ds. Ed Buitendijk, verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtbron in Valkenburg en ds. J. Smit uit Katwijk aan den Rijn. Verder heeft ds. van der Laan toegezegd dat hij na verloop van ca 2 maanden ook zo nu en dan wel inzetbaar is.
De coördinatie van de inzet van deze predikanten berust bij Floor van Duijn. Het is dus niet de bedoeling dat de predikanten rechtstreeks worden benaderd.
Floor is bereikbaar op telefoonnummer 06-51497557

Het Plus Pastoraal Team
Maar ook zullen wij met onze eigen medewerkers van het Pluspastoraat, de ouderlingen en bezoekbroeders/zusters pastorale zorg blijven verlenen. Van het Plus Pastoraal Team is Ad Bor de coördinator. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-15535124.

Het Plus Pastoraal Team is opgezet om een tijdje mee te lopen met mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, door psychische klachten, door huwelijksproblemen, door rouw, door moeilijke situaties die door werk ontstaan zijn en zo zijn er heel veel situaties die maken dat het gewoon even niet meer gaat. Mensen worden bij ons onder de aandacht gebracht door ouderlingen, gemeenteleden, mensen uit de eigen kring van de persoon, de persoon zelf. Soms lopen we een aantal weken mee, maar het kan zomaar zijn dat we een jaar en soms ook jaren met de persoon meelopen. Het werkt niet zo dat het team zelf actief is in het zoeken van mensen om te bezoeken. Daarom de oproep om via de coördinator mensen aan te melden en vooral in deze tijd dat we zonder dominee zijn en we in de tijd van beperkingen leven goed om ons heen kijken of er mensen zijn die de steun van het team kunnen gebruiken.

De wijkouderlingen
De wijkouderlingen zijn te bereiken via de contactgegevens op de website www.hervormdegemeentevalkenburg.nl
Voor de vacante wijk kan contact worden gezocht met Floor van Duijn, zie hierboven. Hij coördineert de inzet.

De scriba

Scroll naar top