Plus Pastoraat

In onze Hervormde Gemeente van Valkenburg zijn er mensen met grote problemen. Psychische-, verslaving-, geldproblemen. Maar ook is er veel eenzaamheid, depressiviteit en zo zijn er nog genoeg andere problemen te noemen. Voor hulp kunt u, als u dat wilt, contact opnemen met onze kerkelijk werker, wijkouderling of andere leden van de kerkenraad. U kunt ook direct contact opnemen met de coördinator van het Plus Pastorale Team (PPT). Binnen het PPT zijn er ‘pastoraal begeleiders’, vrouwen en mannen, die een tijdje met u kunnen meelopen, al is het alleen maar om naar u te luisteren.

De pastoraal begeleiders hebben in een tweejarige cursus geleerd om naar u te luisteren en met u mee te lopen. Zij zijn net als de leden van de kerkenraad gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Als u hier behoefte aan hebt, neem dan contact op met onze kerkelijk werker Rik van Elk, uw wijkouderling of de coördinator van het PPT, Ad Bor, tel. 06-15535124.

Scroll naar top