Solidariteitskas

In de komende week zal bij alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder de envelop Solidariteitskas 2022 in de brievenbus gedaan worden. In deze envelop zit een brief met uitleg en daaraan een acceptgiro met de voorgedrukte jaarbijdrage. Dit bedrag is de zogenaamde “generale kas”/kerkelijke belasting, zoals die elk jaar bij leden wordt geïnd. Van dit bedrag moet onze gemeente 5 euro afdragen aan de landelijke kerk; het overige is ten behoeve van de eigen kerkelijke gemeente. Voor de gemeenteleden die de kerkelijke “belasting” niet betalen, moet onze gemeente wel de 5 euro afdragen. Des te meer gemeenteleden de bijdrage betalen, des te meer blijft er dus over voor de eigen gemeente. Gelet op onze financiële situatie willen we bijdrage solidariteitsfonds dus van harte bij u aanbevelen. In de bijgevoegde brief en folder kunt u lezen waar het Solidariteitsfonds voor bedoeld is. Ook wij zouden dus –indien nodig- en indien gewenst een beroep kunnen doen op het landelijke “potje” Solidariteitsfonds. Laten we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen. Van harte bij u aanbevolen!

Aad Gravekamp

Kerkelijk Ontvanger

Scroll naar top