Stand van zaken uitslag vragenlijst

Beste mensen,

Even een berichtje van onze commissie. Wij willen u en jou nogmaals hartelijk danken voor het beantwoorden van de vragenlijst. Wij hebben bijna 250 ingevulde lijsten mogen ontvangen.

Nu aan ons de taak om per vraag de antwoorden te structureren en daarna ook te analyseren. Wat betekenen de gegeven antwoorden voor de visie voor onze gemeente? Maar ook voor het zoeken naar een nieuwe predikant. Dit laatste heeft op dit moment prioriteit.

Wij hebben orde aangebracht in de antwoorden en aan de hand daarvan voorzichtig een eerste profielschets gemaakt. Wij gaan deze nu bespreken met alle commissieleden samen. Als wij het idee hebben dat wij recht doen aan de uitkomsten van de vragenlijst met betrekking tot het profiel van een nieuwe predikant zullen we deze bespreken met de kerkenraad. Vervolgens zal de kerkenraad deze profielschets aan de gemeente voorleggen, wordt er een beroepingscommissie geformeerd en kan de zoektocht naar een nieuwe predikant beginnen.

Tegelijkertijd gaan wij ook verder met het formuleren van een visie voor onze gemeente. Zoals gezegd doen wij dit ook aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst. Ons voornemen was om daarnaast gesprekken te voeren met commissies, groeigroepen, jongeren en mentoren van Follow Me, etc. Helaas gaat dit op korte termijn niet lukken i.v.m. de maatregelen m.b.t. corona. Wie weet kan dit later alsnog, maar voorlopig hebben wij gelukkig al veel input vanuit de antwoorden op de vragenlijst. U zult begrijpen dat het een enorme klus is om alle antwoorden goed te onderzoeken en te komen tot een visie voor onze gemeente. Daarbij willen wij ook een advies uitbrengen naar de kerkenraad m.b.t. een plan van aanpak. Waar liggen de kansen en de uitdagingen voor onze gemeente en hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven.

Wij willen vragen of u dit werk van de commissie met gebed wilt ondersteunen, zodat wij door alle antwoorden heen verstaan wat Gods plan is voor onze gemeente.

Een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie,

Marnix Boers, Hans van der Does, Marijke Bor, Anja van der Wel, Joke van der Meij, Erik van Duijn, Constantijn Heemskerk.

Scroll naar top