Terugkoppeling thema-avond geloofsopvoeding

Afgelopen maandag 10 februari was de thema-avond: geloof doorgeven aan je kinderen daar sta je niet alleen voor! Alle gemeenteleden die een kind hebben in de leeftijd van 11+ t/m 18 jaar zijn met een persoonlijke uitnodiging uitgenodigd. En natuurlijk konden ook gemeenteleden welke het interessant vonden zich inschrijven voor deze avond, want samen zijn wij tenslotte de kerk. Wij beloven de doopouders zelfs te helpen bij de opvoeding van hun kinderen.

Nu een week later wil ik u alvast een kleine terugkoppeling geven. Er waren 21 gemeenteleden die een kind in de leeftijdsklasse van 11+ t/m 18 jaar hebben en er waren 2 gemeenteleden die geen kinderen meer hebben in deze leeftijdsklasse. In totaal dus 23 gemeenteleden + 7 jeugdwerkers uit de gemeente welke de avond hebben georganiseerd.
De avond was als volgt opgebouwd. Na het welkom van de jeugdouderling, opende de dominee met een stukje uit de bijbel een korte overdenking en gebed. Direct hierna zijn we verder gegaan met het volgende punt op de agenda.

In SurveyMonkey was een enquête gemaakt welke alle aanwezige hebben ingevuld. Dit waren vragen welke te maken hadden met het thema.
De jeugdwerkers hebben zich tijdens de pauze teruggetrokken om de enquête te evalueren. Bij een grote opkomst zouden we in kleinere groepen uit elkaar gaan, echter nu de groep niet heel groot was, besloten we om alle vragen plenair langs te gaan.
Nu iedereen kon zien wat er anoniem geantwoord was werd het ook makkelijker om een gesprek te voeren, want je kon eenvoudig zien dat je niet de enige was die er zo over dacht. Hierdoor kwamen de gesprekken ook makkelijk ter tafel en konden we elkaar adviseren en inspireren. Ook worden vragen vaak anders geïnterpreteerd waardoor soms verschillend antwoord werd gegeven.
Al met al was het een geslaagde eerste avond. De uitslag van de SurveyMonkey wordt meegenomen naar de kerkenraad. Ook zal ik samen met de jeugdwerkers van deze avond nadenken over hoe nu verder, want input hebben we deze avond zeker gehad en daar zijn we heel blij mee.
Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Zwaan

Scroll naar top