Toelichting op vragenlijst naar aanleiding van vragen uit de gemeente

Toelichting vragenlijst

Wij hebben als voorbereidingscommissie vragen gekregen over de vragenlijst die op de website van onze gemeente staat. Het gaat daarbij samengevat om de vraag voor wie de vragenlijst is bedoeld.

De vragenlijst gebruiken we bij het opstellen van de visie op onze gemeente en de profielschets voor onze nieuwe predikant en kerkelijk werker. We adviseren hierover de kerkenraad en die neemt vervolgens een besluit hierover. De visie gaat in op de volgende vragen:

  1. Wie zijn we? Wat voor profiel heeft onze gemeente? Hoe zouden we onze gemeente typeren? Wat zijn de huidige kernfuncties van onze gemeente?

  2. Waar willen we naar toe? Welke kansen en bedreigingen zien we voor onze gemeente? Wat zijn sterktes en zwakten van onze gemeente? Welke keuzes willen we daarin als gemeente maken?

  3. Waar gaan we aan werken? Wat willen we concreet oppakken gegeven waar we naar toe willen?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk inbreng te verzamelen. We vinden het daarbij belangrijk om ook een beeld te krijgen hoe onze gemeente wordt ervaren door mensen die in het verleden lid zijn geweest van onze gemeente of die niet lid zijn, maar die wel betrokken zijn in onze gemeente (bijvoorbeeld door een deelname aan een groeigroep):

  • Oud-leden. We willen inzicht in de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen om zich uit te schrijven. Dat kan ons inzicht geven in hoe we zijn als gemeente en waar de zwakten liggen van onze gemeente en eventuele bedreigingen in de toekomst.

  • Mensen die niet lid zijn, maar wel betrokken zijn bij onze gemeente (door bijvoorbeeld kerkdiensten te bezoeken of deel te nemen aan de activiteiten van de gemeente). We willen meer inzicht in wat hen ertoe beweegt om wel actief te zijn in onze gemeente en tegelijkertijd wat hen ervan weerhoudt om lid te worden. Ook dit kan ons waardevolle inzichten geven bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen.

Kortom, de vragenlijst is bedoeld voor de leden van onze gemeente, oud-leden en niet-leden die betrokken zijn binnen onze gemeente. We houden rekening met de mogelijkheid dat leden de vragenlijst anders invullen dan oud-leden of niet-leden. Om die reden hebben we in de vragenlijst de vraag opgenomen of de respondent wel of geen lid is. Op deze wijze kunnen we hiermee rekening houden bij het opstellen van de visie.

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek. In dat geval kunt u ons een mail sturen: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te plannen.

Tot slot zouden wij u hierbij willen vragen om de vragenlijst in te vullen, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Wij willen graag zoveel mogelijk inbreng, zodat dit ons in staat stelt om een visie op te stellen die kan rekenen op een breed draagvlak.

De voorbereidingscommissie.

Scroll naar top