Uitkomsten vragenlijst beroepingswerk

     

Wij hebben vorig jaar een commissie benoemd met als opdracht om het beroepingswerk voor te bereiden en daarbij een profiel van de nieuwe predikant voor onze gemeente en een visie op gemeente-zijn op te stellen. Deze voorbereidingscommissie heeft met het oog hierop vorig najaar een vragenlijst uitgezet in onze gemeente. De uitkomsten daarvan zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd en vindt u in het document Uitkomsten vragenlijst beroepingswerk (hier downloaden) 

Op basis van deze uitkomsten heeft de voorbereidingscommissie een conceptprofiel voor onze nieuwe predikant opgesteld en een aanzet voor de visie op gemeente-zijn. Op de gemeente-avonden van 20 mei en 24 juni willen wij het conceptprofiel van onze nieuwe predikant respectievelijk de aanzet voor de visie op gemeente-zijn aan u toelichten en met u bespreken. Zowel het conceptprofiel van onze nieuwe predikant en de visie op gemeente-zijn zullen nog op website worden geplaatst.
De kerkenraad.

Scroll naar top