Vacature kerkelijk werker

Voor de Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn zoeken wij naar een

kerkelijk werker (24 uur – 40 uur per week)

Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn
Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen in persoonlijke geloofsbeleving. Hierdoor voelen veel verschillende mensen zich bij ons thuis. Wij zijn een echte dorpsgemeente, met veel ouderen, veel gezinnen met jonge kinderen en een kleinere groep jongeren. Onze gemeente telt ongeveer 1400 leden. De onderstaande tabel geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van onze leden.

Leeftijdscategorie

0-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-65

65-80

80+

 

Percentage leden

22%

10%

12%

14%

14%

7%

16%

5%

100%

Tabel Leeftijdsopbouw gemeenteleden 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.hervormdegemeentevalkenburg.nl.

Context

In verband met het emeritaat van onze oud-predikant, per 21 februari 2021, zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. Om de periode van het beroepingswerk te overbruggen, zoeken we naar een kerkelijk werker die op korte termijn bij ons kan starten. We bieden daarbij in eerste instantie een contract aan voor één jaar. We gaan daarbij uit van minimaal 24 uur per week tot maximaal 40 uur per week. Het aantal uren is binnen deze bandbreedte bespreekbaar, voor ons geldt als prioriteit dat de kerkelijk werker snel bij ons kan beginnen.

Bij het aflopen van het contract zullen we evalueren of het financieel haalbaar is om een kerkelijk werker te behouden. In de situatie dat we een kerkelijk werker kunnen aanstellen naast onze nieuwe predikant, zullen we opnieuw kijken naar het aantal uren dat financieel haalbaar is en het profiel van onze kerkelijk werker. We zullen daarbij rekening houden met de uitdagingen waarvoor onze gemeente op dat moment staat en het profiel en de werkzaamheden van onze nieuwe predikant.

Profiel

We zoeken een kerkelijk werker die:

 • de Bijbel als Gods Woord beschouwt en gelooft in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zijn/haar geloof goed kan uitdragen
 • betrokken is bij onze gemeente en de opbouw ervan
 • jong van geest is en open staat voor vernieuwing, daarbij rekening houdt met de traditie, om alle geledingen binnen onze gemeente te bereiken
 • een open persoonlijkheid heeft, gemakkelijk contact legt en goed benaderbaar is
 • tussen de mensen in onze gemeente staat en weet wat hen bezighoudt
 • een echte bruggenbouwer is tussen de verschillende generaties en stromingen binnen onze gemeente
 • zich bewust is van de missionaire opdracht van onze gemeente en onze gemeente helpt om de blik ook naar buiten te richten naar onze leden die we moeilijk kunnen bereiken
 • bekend is met de belevingswereld van onze jeugd en haar taal spreekt
 • in staat is om in de kerkenraad gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, de kerkenraad een spiegel kan voorhouden en zelf ook openstaat voor reflectie

Werkzaamheden

We hebben een viertal taakgebieden en werkzaamheden op het oog voor onze kerkelijk werker:

 • Pastoraat: het bezoekwerk aan ouderen, alleenstaanden en zieken in de
 • Jeugd- en jongerenwerk: het organiseren van activiteiten met en voor onze jeugd en jongeren, in samenwerking en overleg met onze jeugdouderling en de begeleiding van onze gemeenteleden die betrokken zijn bij de catechese van onze jeugd en het informeren van de kerkenraad hierover. Hierbij kan ook worden gedacht aan het organiseren van activiteiten voor jong volwassenen, degenen die onder de vleugels van hun ouders uit zijn en geen eigen gezin
 • Jonge gezinnen: het ondersteunen van de jonge gezinnen in onze gemeente bij de geloofsopvoeding in samenwerking en overleg met een gemeentelid dat in het kader van haar HBO opleiding Theologie onderzoek doet naar de geloofsopvoeding bij de jonge gezinnen in onze gemeente en activiteiten organiseert met als doel om verbinding te creëren tussen het jongerenwerk en de ouders en het ondersteunen van de ouders in hun
 • Gemeenteopbouw: het ondersteunen van onze gemeente bij het uitvoeren van onze visie op gemeente-zijn (‘Samen Leren Groeien’) en het adresseren van de uitdagingen die daarin zijn beschreven. In het kader van het beroepingswerk heeft een commissie bestaande uit leden van de kerkenraad en de gemeente een visie op gemeente-zijn Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn en welke uitdagingen we zien. Op de website van onze gemeente staat een aanzet van de visie die op een gemeente-avond in juni met de gemeente wordt besproken, vervolgens zal de kerkenraad de definitieve visie vaststellen.

Zoals hiervoor toegelicht, gaan we bij deze vacature uit van 24 tot 40 uur per week. Het exacte aantal uren per week is bespreekbaar. Afhankelijk van het aantal uren waarvoor onze kerkelijk werker wordt aangesteld, zal eventueel een keuze moeten worden gemaakt in de beschreven taakgebieden en/of daarbij prioriteiten moeten worden gekozen in overleg met de kerkenraad. Het voorgaan in de eredienst, rouw- en trouwdiensten is geen onderdeel van het takenpakket.

Functie-eisen

 • HBO opleiding Theologie (voorheen Godsdienst Pastoraal Werk – GPW) en ingeschreven in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland
 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift
 • begrip van en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van jeugd en jongeren, (jonge) gezinnen en ouderen
 • relevante werkervaring in het pastoraat, beroepsmatig of als vrijwilliger
 • relevante werkervaring in het kerkelijk jongerenwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger
 • relevante werkervaring in gemeente-opbouw, beroepsmatig of als vrijwilliger
 • beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren
 • vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken
 • woonachtig in een straal van maximaal 30 kilometer van Valkenburg aan den Rijn
 • lid van een christelijke gemeente en belijdt dat Jezus Christus voor zijn zonden is gestorven en opgestaan

Functie en start

Het gaat om een functie in schaal 9 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.586,36 en € € 3.759,48 bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring. De startdatum wordt in overleg bepaald.

Het is voor aanstelling als kerkelijk werker noodzakelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Aan het eind van de werving- en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons als werkgever vergoed.

Informatie

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met onze scriba, Anja van der Wel. Haar contactgegevens zijn:

e-mail: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl telefoon: 06 38 90 12 00

Reageren

U kunt uw reactie met motivatie en CV tot en met zaterdag 26 juni 2021 a.s. per e-mail sturen naar onze scriba. Graag een of twee personen toevoegen bij wie referenties kunnen worden opgevraagd. De selectiegesprekken zullen worden gepland in de week van 28 juni. We streven ernaar in de week van 5 juli een arbeidsvoorwaardengesprek te plannen.

We zien uit naar uw sollicitatie.

Scroll naar top