Verkiezing ambtsdragers december 2019

Tweede ronde verkiezing van ambtsdragers op 29 december 2019

We staan aan het begin van de 2e ronde van de verkiezingen. Het gaat om drie vacatures. U wordt gevraagd kandidaten in te dienen voor 2 ouderlingen en 1 diaken. De formuliertjes liggen weer in de hal. U kunt ze inleveren t/m 15 december.

Mede naar aanleiding van de resultaten in de eerste ronde omtrent de verkiezing van jeugdouderling heeft Jeroen Zwaan gemeend zijn functie als jeugdouderling te verlengen. We zijn blij dat hij deze beslissing heeft genomen en wensen hem Gods zegen toe bij dit mooie werk.

De komende tijd krijgt het jeugdwerk extra aandacht. Een werkgroep is hier mee bezig. Tegelijkertijd wordt ruimte gezocht voor de aanstelling van een jeugdwerker in de gemeente. Mede naar aanleiding hiervan heeft Jeroen aangegeven dat op dit moment één jeugdouderling voldoende is. De kerkenraad heeft hier mee ingestemd.

We rekenen ook in deze 2e ronde op een betrokken gemeente. De verkiezing is gepland op 29 december.

Verkiezingen zondag 3 november 2019

De verkiezing van zondag 3 november heeft het volgende resultaat:

Hans van der Does en Constantijn Heemskerk, hebben hun verkiezing tot ouderling aanvaaard. 

Marnix Boers, heeft zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard.

Adna Luijten is gekozen voor de functie van diaken en heeft haar verkiezing aanvaard. 

Voor de vervulling van de nog openstaande vacatures is een 2e ronde noodzakelijk.

Namens de kerkenraad

Henk Imthorn (scriba)

Scroll naar top