Verkiezing ambtsdragers op 29 december

Gemeente u heeft gehoor gegeven aan de oproep namen in te dienen voor de vacatures in de kerkenraad. Er zijn 9 gemeenteleden voorgedragen voor een ambt in de kerkenraad.
Voor het ambt van ouderling zijn voorgedragen (in alfabetische volgorde):
 Coby Volwater – v. d. Eijkel
 Marijke Bor – Buringa
 Martin van Duijn
 Nico Messenmaker
 William A. v.d. Plas

Voor het ambt van diaken zijn voor gedragen:
 Esther Miedema – Eggermont
 Hans van Duijn
 Heleen de Leeuw – v.d. Nagel
 Margreet Kerpershoek – Tolsma
 Marijke Bor – Buringa

Er zijn drie vacatures: twee ouderlingen en een diakenen. De verkiezing vindt plaats op zondag 29 december na de ochtenddienst. U kunt thuis
alvast uw keuzes voorbereiden. De kerkenraad is verheugd en dankbaar voor de betrokkenheid van de gemeente.

Namens de Kerkenraad
Henk Imthorn (scriba)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top