Verkiezing ambtsdragers

Op 29 december vonden er verkiezingen plaats voor een ambt in de kerkenraad.
Nico Messenmaker  en William A. v.d. Plas zijn gekozen voor het ambt van ouderling.
Marijke Bor – Buringa is gekozen voor het ambt van diaken. De gekozenen hebben hun verkiezing in beraad.
De bevestiging van nieuwe ambtsdragers vindt plaats in de ochtenddienst van 26 januari.

Namens de Kerkenraad
Henk Imthorn (scriba)    

Scroll naar top