Verkiezing van ambtsdragers; uitslag verkiezingen

Bij de verkiezingen op 31 oktober 2021 zijn zestien gemeenteleden gekozen voor een ambt in
de kerkenraad.
De volgende gemeenteleden hebben laten weten hun verkiezing te aanvaarden:
– Delft, M.F. (Martin) van Ouderling
– Joziasse-van der Plas, G. (Gesina) Jeugdouderling
– Haasnoot, J.W. (Jack) Ouderling-kerkrentmeester
– Nieuwpoort-van Duijvenboden, E. (Evelien) Diaken

Wij zijn blij met hun keuze en wensen hen Gods zegen bij hun werk straks in de gemeente.
De volgende gemeenteleden hebben laten weten hun verkiezing niet te aanvaarden:
– Bent, C. (Cees) van der Ouderling
– Bent, J. (Jaap) van der Ouderling
– Haasnoot-van Duijn, C. (Rina) Ouderling
– Plas, D.C. (Dennis) van der Ouderling
– Plas, W.A. (William) van der Ouderling
– Haasnoot, J. ( Jaap) Jeugdouderling
– Barnhoorn, J.J. (Jeanette) Ouderling-kerkrentmeester
– Botermans, D. (Dirk) Ouderling-kerkrentmeester
– Duijn, R.A. (Richard) van Ouderling-kerkrentmeester
– Glasbergen, A.J. (Arjan) Ouderling-kerkrentmeester
– Leeuw-van der Nagel, H.J.G. (Heleen) de Diaken
– Miedema-Eggermont, E. (Esther) Diaken

Wij respecteren hun genomen besluit en wensen hen Gods zegen toe.
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de
bevestiging van een gekozene.

Scroll naar top