Visie gemeente-zijn

Visie gemeente-zijn

De voorbereidingscommissie heeft op basis van de uitkomsten van de online enquête een aanzet geschreven voor een visie op ons gemeente-zijn. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn, welke uitdagingen we zien voor onze gemeente en hoe we met elkaar als gemeente hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze visie zal ook worden gebruikt in het beroepingswerk, omdat die onze nieuwe predikant een beeld geeft wie we zijn als gemeente. De visie zal donderdagavond 24 juni tijdens onze gemeente-avond worden besproken. In aanloop naar deze gemeente-avond kunt u de visie alvast lezen. De visie kunt u hier openen. Mocht u een papieren versie willen ontvangen van de visie, dan kunt u contact opnemen met Marijke Bor (06-27 04 08 41, marijkebor@ziggo.nl). Zij bezorgt dan een papieren versie bij u thuis.

We zijn als kerkenraad ook met elkaar in gesprek over het visiedocument en het is mooi om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we naar onze gemeente kijken. We zijn een gemeente bestaande uit verschillende stromingen en het is belangrijk dat we met elkaar daar ruimte aan geven en dat we dat niet proberen weg te stoppen. Dat geldt ook voor ons als kerkenraad; ook wij zijn gemeenteleden met verschillende gedachten en ideeën. We merken dat het belangrijk is om ruimte te geven aan elkaar om onze mening te geven en naar elkaar te luisteren. Dat betekent niet dat we het altijd over alles met elkaar eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Het belangrijkste is dat we ons verbonden weten in ons geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat we ons realiseren dat we Gods gemeente zijn en dat we Hem mogen bidden om Zijn hulp.

Op de gemeente-avond willen we ook een plan presenteren hoe we een fulltime predikant financieel mogelijk willen maken. In dit plan zullen we ook een beroep op u doen. We hopen dus dat u van de partij bent. We beginnen om 20.00u en sluiten af om 21.30u. De gemeente-avond is te volgen via onze website en ons YouTube-account. Er zal naar verwachting ook de mogelijkheid bestaan om fysiek deel te nemen aan de gemeente-avond. We zullen u hierover op een later moment via de website en de afkondigingen bij aanvang van de eredienst informeren.

Scroll naar top