Voorjaarszendingsdienst 20 maart 2022

Eerst was het nog de vrees voor een inval, maar nu is het een feit: Rusland is Oekraïne met militaire overmacht binnengevallen.

Kerken en gelovigen in het land zetten zich schrap. Zij zijn niet vergeten hoe het is om vervolgd te worden. De vrees is dat ontwikkelingen die al eerder ingezet zijn in pro-Russische provincies gemeengoed voor het land worden als Rusland de controle van het land overneemt.

Met gebed kunnen wij Oekraïense christenen ondersteunen. Gebed is een machtig wapen en blijvend krachtiger dan wapens!

Bid u mee?

Stichting Open Doors zet zich financieel in voor deze christenen en wij als zendingscommissie willen hen daar graag bij helpen.

Wij vragen u daarom om een bijdrage over te maken en deze christenen in Oekraïne te steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 85 RBRB 0687 8208 47 t.n.v. Zendingscommissie Valkenburg  ZH onder vermelding van Christenen in Oekraïne. 

Steunt u mee?

Alvast hartelijk bedankt voor uw gebed en uw bijdrage!

Namens de zendingscommissie,

Caroline van Duijn

 

Scroll naar top