Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?

Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?

Valkenburg, 1 november 2020

Best gemeentelid,

Dominee Van der Laan zal februari 2021 D.V. met emeritaat gaan. Dat betekent dat we voor onze gemeente een nieuwe predikant gaan zoeken en dat we tijdelijk een vacature zullen hebben.

Deze vacaturetijd biedt ons als gemeente de kans om ons te bezinnen. Wat hebben we als gemeente in deze tijd nodig? Voor welke vragen en ontwikkelingen staan wij en welke predikant past daarbij? De kerkenraad heeft ons als voorbereidingscommissie gevraagd om samen met u deze vragen te beantwoorden en een visie op te stellen voor onze gemeente voor de (nabije) toekomst en een profiel van onze nieuwe predikant.

We willen graag van u weten hoe u aankijkt tegen bovenstaande vragen. Wij hebben daarom een vragenlijst opgesteld en we willen u vragen om die in te vullen. Met uw inbreng kunt u een bijdrage leveren aan onze visie voor de toekomst van onze gemeente en het profiel van onze nieuwe predikant. Sterker nog: we zijn van uw inbreng afhankelijk om te komen tot een toekomstvisie en een predikantenprofiel dat kan rekenen op een breed draagvlak.

De vragenlijst staat vanaf 3 november op de website van onze gemeente (adres zie hierboven)
Alle gemeenteleden in de leeftijd vanaf 75 jaar worden bezocht door iemand van de Hervormde Vrouwendienst. Zij zullen dan een papieren versie van de vragenlijst bij hen langsbrengen en zij willen die vervolgens ook weer ophalen als deze is ingevuld.

Voor de overige gemeenteleden geldt, dat mocht u liever een papieren versie van de vragenlijst willen invullen of niet beschikken over internet, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Anja van der Wel, telefoonnummer 06-38901200 en emailadres amvdwel@ziggo.nl .

We hebben verder speciaal voor de kinderen (12 jaar en jonger) een vragenlijst opgesteld. Ook die staat op de website van onze gemeente. Wij vragen de ouders deze vragenlijst samen met uw kind(eren) in te vullen. Hierbij doet u ons een groot plezier als u per kind de vragenlijst invult, zodat we rekening kunnen houden met de specifieke ervaringen van elk kind.

We hopen dat veel jongeren de vragenlijst gaan invullen, want de toekomst van onze gemeente ligt bij de jongeren. We zijn erg benieuwd hoe jullie willen dat onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien.

De vragenlijst staat tot eind november op de website. We hebben geprobeerd rekening te houden met uw tijdsbesteding. We hebben daarom veel tijd en energie besteed aan de vragenlijst en die zo beknopt en duidelijk mogelijk gemaakt. We verwachten dat u de vragenlijst binnen een half uur kunt invullen. Mocht u toch tegen vragen aanlopen, laat het ons dan alstublieft weten.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze scriba (adres zie hierboven) en via het speciale emailadres vragenlijst@hervormdegemeentevalkenburg.nl

We gaan met de uitkomsten van uw antwoorden aan de slag en verwerken die in de toekomstvisie op onze gemeente en het profiel van onze toekomstige predikant. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
De voorbereidingscommissie,

Constantijn Heemkerk, voorzitter
Hans van der Does, scriba
Marnix Boers, kerkrentmeester
Marijke Bor, diaken
Erik van Duijn, adviserend lid uit de jeugdwerkgroep
Joke van der Meij, afvaardiging uit de jeugdwerkgroep, en:
Anja van der Wel, ouderling

Scroll naar top