Zorgende gemeente

In de christelijke gemeente staat barmhartigheid voor elkaar hoog in het vaandel. Tenminste, dat is de bedoeling. Elke gelovige wordt door de Here Jezus opgeroepen om te zien naar zijn of haar naasten, of die naasten nu deel zijn van de gemeente of niet. De allereerste christenen stonden er al om bekend dat ze sterk voor elkaar zorgden. Niet alleen in geestelijke en emotionele behoeften, maar ook in materiële behoeften.
Dat omzien naar elkaar staat in onze cultuur soms wat onder druk, omdat we in ons land zoveel zorg voor de naaste hebben uitbesteed aan de overheid. Veel mensen verwachten van de overheid dat die voor de mensen zorgt. Ongemerkt wordt in de kerk soms ook vooral naar de ambtsdragers gekeken en verwacht dat die voor gemeenteleden zorgen. Dat mág ook verwacht worden van ambtsdragers, maar zij kunnen alleen het hoog nodige doen.
Voor het geestelijk welzijn in de gemeente is het van groot belang dat wij allemaal ons steentje bijdragen via onderling pastoraat. Oprechte interesse in wat de ander doormaakt, even een praatje, wellicht een bijbeltekst ter bemoediging en even samen bidden. Het doet zoveel goed. Dat kan op de kerkstoep of aan de deur, zomaar op straat of als je bij elkaar op de koffie bent, via een kaartje of in een gesprekskring. Weet je niet goed wat je zeggen of bidden moet? Zeg dat dan maar. Bijvoorbeeld zo:
Here God, Vader in de hemel, wij komen samen tot U. U hebt gehoord wat mijn broeder/zuster doormaakt. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen of bidden, maar het raakt me. U weet wat goed is en U bént goed. En daarom bid ik U: Zegent U <naam> om Jezus’ wil. Amen.
Het is helemaal niet raar om je gebed voor te lezen als je het niet uit je hoofd kunt. #LieverStamelendBiddenDanNietBidden

En in die situaties waarin het nodig is dat een ouderling of de kerkelijk werker contact opneemt, kun je hen gerust benaderen. Een belletje is zo gebeurd. En een briefje in de zorgbus in de hal van de kerk kan ook. Daar wordt trouwens steeds vaker gebruik van gemaakt. Fijn om te zien hoeveel er naar elkaar wordt omgezien!

 

Scroll naar boven