Beste gemeenteleden,

 

Aan het begin van het nieuwe winterseizoen willen wij, net zoals eerdere jaren het geval was, een gemeentebrief uitbrengen met daarin alles wat wij aanbieden aan activiteiten in het komende seizoen. Bewaar deze brief goed zodat u en jullie een duidelijk overzicht hebben van wat er te doen is. Dat is altijd gemakkelijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk om er gebruik van te maken. Want daar gaat het om! Als ik kijk naar alles wat er te doen is in onze gemeente dan denk ik dat er voor iedereen, jong en oud, voldoende te vinden is om aan mee te doen. Zodat wij samen als gemeente van Christus mogen groeien in het geloof in afhankelijkheid van Hem. Dan mogen wij ook vertrouwen dat Gods zegen er op zal rusten!

 H.E.J. van der Laan.

NB: De informatie uit de Gemeentebrief is verwerkt in het menu hiernaast.

 

HvanderLaan
Scroll naar top