Belijdeniscatechese

Ook dit jaar willen wij weer, bij voldoende belangstelling, een groep vormen van jongeren (en ouderen?) die erover nadenken om geloofsbelijdenis te doen. Misschien denk je daar wel eens over en heb je het verlangen je geloof te belijden en om in de toekomst ook Avondmaal te vieren maar weet je het (nog) niet zeker en wil je er eens over praten met anderen. Dan is deze kring de goede plek daarvoor. Door deelname verplicht je jezelf natuurlijk niet om ook daadwerkelijk belijdenis te doen, dat is voor iedereen een persoonlijke keuze. Het is de bedoeling om in onderling overleg te zoeken naar een geschikte avond en tijd, bijvoorbeeld één keer in de twee weken gedurende het winterseizoen. Bent u al wat ouder en is het er, om welke reden dan ook, nog nooit van gekomen om geloofsbelijdenis te doen maar zou u het toch nog wel een keer graag willen doen? Neem dan s.v.p. even contact op met de predikant om daarover te praten. Een gesprek hierover kan altijd. Wij hopen ook dit jaar weer op een goede belangstelling!

H.E.J. van der Laan

Scroll naar top