Bidstond

Op elke 2e zondag van de maand, vlak voor het begin van de avonddienst komen we met een aantal gemeenteleden bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bidden en te danken. 

We danken onder andere voor alles wat we ontvangen zoals voedsel, warmte, woonruimte, voor al het werk dat in de gemeente gedaan wordt enz. We zijn dankbaar dat we nog steeds in een vrij land leven waar we zonder angst naar de kerk kunnen gaan en ons geloof kunnen belijden. 

We bidden onder andere voor het jeugdwerk en de jeugd, de gemeente, de dominee en de kerkenraad, de zieken, de zendelingen, de overheid en nog veel meer. Ook bidden we voor de situatie in Nederland waar het steeds minder normaal is om te geloven. We mogen vragen om Zijn hulp en leiding voor de dagelijkse dingen of voor grote(re) beslissingen. We kunnen delen waar we ons zorgen over maken.

Natuurlijk kun je thuis ook bidden, maar er staan meerdere teksten in de Bijbel zoals over de eerste gemeente dat de gelovigen samen in gebed zijn en dat ze volharden in het gebed. En dat de gemeenteleden samen de Here God verheerlijken in het gebed.

Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat ik me bemoedigd voel als we samen bidden. En dat ik ook leer van wat en hoe anderen met de Here God praten en welke vragen ze stellen. 

Je hoeft geen cursus te volgen om met de Here God of de Here Jezus te kunnen praten, je mag het tegen Hem zeggen op je eigen manier. Het gaat niet om kerktaal of mooie woorden. Het gaat ook niet om de lengte van het gebed. Een relatie versterk je o.a. door met elkaar te praten, dus bidden versterkt je relatie met de Here God.

Er kunnen nog meer mensen bij, komt u ook?

Annette van der Meij

 

Scroll naar top