Bijbelstudie

De bekende psalm van David, “Here maak mij uwe wegen door Uw Woord en geest bekend” waarin zelfs David vraagt hoe hij dichter bij God kan komen.

Het is zijn verlangen om deze wegen te gaan en te leren kennen. Met datzelfde verlangen komen ook wij als Bijbelstudiegroep maandelijks bijeen om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren wat God door zijn woord tot ons te zeggen heeft en zodoende te groeien in ons geloof. Als groep behandelen we elk jaar een bepaald thema. Het afgelopen jaar hebben we het werk van de Heilige Geest behandeld, waarbij ieder van de deelnemers een avond een bepaalde handeling en/of activiteit van de Heilige Geest voor zijn/haar rekening nam. Dit is uiteraard niet verplicht. Het komende winter seizoen hopen we met elkaar te spreken over Engelen. 

Deze avonden staan onder leiding van onze Kerkelijk Werker Ad Bor.

De plaats van handeling is het altijd gastvrije huis van Jaap en Gebina van Gils aan de Marinus Poststraat. U/jij bent van harte uitgenodigd. We starten op woensdagavond 2 oktober

 

Tijden:.

Locatie:

Scroll naar top