Commissie Bijzondere Diensten

Wij als, Commissie Bijzondere Diensten organiseren een aantal keer een bijzondere dienst, dat wil zeggen een dienst waarin wat andere sprekers, muziek en liederen zijn dan in de reguliere diensten van elke zondag. Bijvoorbeeld in de zomerperiode een zangdienst. Ook
de slotdienst, startdienst en kerstzangdienst organiseren wij. De laatste met de Gereformeerde Kerk en de gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Valkenburg. 

Wij bereiden in principe met twee á drie man/vrouw, dus in kleine commissie een dienst voor en bespreken deze met de spreker/predikant en de muzikale begeleiding. Er is veel ruimte voor vernieuwende elementen in de liturgie. 

De commissie bestaat op dit moment uit drie personen, Gerie van Vliet, Meinie Vooys en Lydie Franke. We kunnen nog best wat nieuwe commissieleden gebruiken. Je kunt je aanmelden bij Gerie van Vliet (email)  of Lydie Franke (email)

De eerste zondag van de maand zingen voor de dienst wordt voorbereid door: Ida Ravensbergen in samenwerking met een aantal gemeenteleden

Scroll naar top