Dorcas voedselactie

Ook dit jaar organiseren de drie plaatselijke kerken met elkaar in de week van 7 november rondom “Dankdag” weer de Dorcas voedselactie. Wij doen dat omdat we om onze naasten geven. In Oost Europa zijn veel mensen arm, soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Een blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. In november willen we deze artikelen verzamelen en gaan sorteren. In de maanden daarna nemen de allerarmsten deze in ontvangst. Daar zijn ze enorm blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen zijn die om hen geven.

Te zijner tijd over het hoe, wat en waar wordt u nog geïnformeerd in uw kerk of gezamenlijk kerkenwerk.

Met vriendelijke groet Gerard van Duijn; Diaconie Herv. Gem. Coördinator Dorcas Voedselactie. 

Scroll naar top