GemeenteGroeiGroep

De kerkgang is voor veel mensen vanzelfsprekend, we beleven met de hele gemeente de dienst en leren van de uitleg van de voorganger. Een mooie aanvulling hierop zijn de kringen, waarin we het geloofsgesprek voeren in kleine groepen bij mensen thuis, naar aanleiding van een thema en/of Bijbelgedeelte of een boek. Zo willen we groeien in geloof, in de gemeenschap met God en met elkaar. Het principe, dat elke groep hetzelfde studiemateriaal gebruikt, hebben we losgelaten. Daarom heten de groepen formeel ook geen gemeente groei groepen meer. Elke groep heeft, in overleg, een eigen boek of studiemethode uitgekozen. De meeste kringen komen 1 x per 2 weken bij elkaar.
Op dit moment kijken we of voor het volgende seizoen 2020-2021 weer een gemeente breed onderwerp wordt gekozen.

Zo gaan de jongeren stilstaan bij het leven van personen uit de Bijbel. Er is een groep die bezig is met het boek van Henk Binnendijk, ‘Het Meesterwerk van God’ en gaat daar dit jaar mee verder. Twee andere groepen gaan dit seizoen aan de slag met de brief van Jacobus naar aanleiding van het boek ‘Wat doen we met ons geloof?’ van Kees Goedhart. Een ochtendgroep heeft gekozen voor een roman van Francine Rivers en gaat aan de hand van vragen uit het boek met elkaar in gesprek. De senioren groep komt op de donderdagmiddag bij elkaar en gebruikt het boekje van het Evangelisch Werkverband over Jozua. De laatste groep gebruikt het boekje over Psalm 23 met vragen, geschreven door Jack Nugter. U ziet een zeer gevarieerde keuze die voor elk wat wils biedt.

Dit seizoen worden er 4 avonden georganiseerd door verschillende groepen. Alleen de invulling van de startavond is bekend. Deze avond wordt voor de hele gemeente georganiseerd! Zie het Kerkewerk.

Zin om met vrienden, familie of bekenden een eigen groep te vormen, of zin om aan te sluiten bij een van de bestaande groepen? Laat het ons weten. We hopen u/jou te zien bij één van de groepen. De eerste week dat alle groepen gepland staan is week 41. Dat is de week van maandag 7 tot vrijdag 11 oktober. Hebt u/jij belangstelling neem dan gerust contact op met: Annette van der Meij, Coördinator gemeente groei groepen (email) 

Ik wil u iets vertellen over de Gemeentegroeigroep 

Avonden die wij als jonge gezinnen groep houden.

Wij komen om de 2 weken bij elkaar op de dinsdagavond en starten om 20.30. Na een heerlijk kopje koffie/thee gaat onze gespreksleider Ad Bor voor in gebed. Na de opening starten we met het wel en wee rondje, dit is een belangrijk  onderdeel van de avond, vind ikzelf. Zo komt een ieder van ons aan het woord ( als diegene dat wil), om lief en leed met elkaar te delen. Ik vind dit een belangrijk stukje gemeente zijn, naar elkaar luisteren en voor elkaar bidden. Iemand mag zich gehoord voelen in zijn/haar verdriet of vreugde. Na dit rondje, wat ook erg lang kan duren, starten we met ons te behandelen onderwerp. Afgelopen winter hebben we als groep gekozen voor het boekje “Als jij en ik wij worden” van Hans Groeneboer. Daarin ging het over huwelijk en relaties. Dit seizoen gaan we 12 studies doen uit de brieven van Jakobus, “Wat doen we met ons geloof” geschreven door Kees Goedhart. Er is een fijne sfeer in onze groep, we laten elkaar in waarde waardoor het vertrouwd voelt om over het geloof en jezelf te praten. De avond is bedoeld om jezelf op te bouwen en te laten groeien in geloof. En wat is dat dan fijn dat dit in een ongedwongen sfeer kan in vertrouwen. Ik ben blij en dankbaar dat God dit stukje gemeente zijn in Valkenburg laat gebeuren.

Als u/jij denkt wat leuk en gezellig daar wil ik een keer kijken en de sfeer proeven, dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen. Onze eerste avond is op 8 oktober.

PS: Jonge gezinnen is een ruim begrip.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens Coby v Duijn.

Scroll naar top