Jongerendienst

Wat is een
jongerendienst:

Dit is een dienst voor
jongeren vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs tot en met jongeren
van 18 jaar. In deze dienst worden thema’s behandeld die jongeren bezighouden
en kunnen gaan over wat er in de wereld gebeurt, maar altijd worden ze bekeken
vanuit de Bijbel. We zingen in deze dienst Opwekkingsliederen die aansluiten
bij het thema van de dienst. De jongerendienst wordt gehouden in de aula van
“CBS de Burcht” aan de Broekweg. Een hele mooie ruimte die wij mogen gebruiken
en die helemaal past bij de jongerendienst. De meeste jongeren voelen zich
gelijk weer thuis op hun oude school.

Het programma voor 2020 wordt via deze website nog bekendgemaakt.

Waarom een
jongerendienst:

Omdat er behoefte was
aan iets voor de jongeren die afscheid hadden genomen van de kinderdienst.

Wie komen er spreken in
een jongerendienst:

De sprekers komen vaak
uit onze eigen gemeente, maar er worden ook mensen uit andere gemeentes of van
christelijke organisaties genodigd. De jongerendienst is niet alleen voor onze
eigen jongeren. Wij willen zoveel mogelijk jongeren het goede nieuws vertellen.
Vrienden en vriendinnen zijn daarom ook van harte welkom tijdens deze diensten.

Voor meer informatie
kun jij/u altijd emaillen of bellen.

Jeroen Zwaan, jeugdouderling (email)

Scroll naar top