Omgaan met verlies

Hoe ga je om met verlies als je iemand moet missen: een partner, een kind, een ouder of een vriend, door overlijden of door een scheiding. Dat kan nog maar kort geleden zijn of wat langer terug.

Wij zouden graag luisteren naar uw verhaal van verdriet, pijn, onbegrip, boosheid of eenzaamheid. Horen van u hoe u uw weg vindt zonder de belangrijke ander. Hoe u leert leven met het gemis.

Jolanda van Duijn, Lenie van der Weyden en Anja van der Wel willen u de gelegenheid bieden hierover in gesprek te gaan. Wel is het belangrijk dat er een jaar voorbij is na uw verlies, dat u alles voor het eerst zonder de belangrijke ander beleefd hebt en er ruimte is gekomen om ook naar verlieservaringen van anderen te luisteren. Het kan moeilijk zijn om naar anderen te luisteren en kan tegelijk ook heel helpend zijn, omdat de verhalen van verlies elkaar raken, er herkenning en erkenning is. Ook in de Bijbel lezen we van mensen die belangrijke anderen verloren en hoe zij hiermee omgingen. Wij zien er naar uit u te ontmoeten op een informele locatie. U kunt zich aanmelden bij Anja van der Wel (email)

Datum:19 november 2019

Locatie:Het Buitenwater 56, Valkenburg

Inloop: 19.30 uur

Start: 19.45 uur

 

Al pratend met de ander

word ik mezelf gewaar.

Gedachten worden zichtbaar

in ’t luisteren naar elkaar.

Als jij dan blijkt te voelen

wat ik nog zeggen wil,

Zijn woorden niet meer nodig.

Dan zijn we samen stil.

Scroll naar top