Pastoraat

De predikant

 

Pastoraal medewerker

Een lid van onze gemeente is als pastoraal medewerker actief met het oog op de ouderen van onze gemeente.

Huisbezoek

De ouderlingen hebben met de predikant de pastorale zorg in de gemeente. Zij doen dat door het regelmatig afleggen van huisbezoeken bij gemeenteleden en in het bijzonder ook het bezoeken van de zieken. Naast ouderlingen zijn er ook bezoekbroeders die ouderlingen vergezellen bij de huisbezoeken.

Consistorie

In het consistorie beraden predikant, ouderlingen en bezoekbroeders zich over het bezoekwerk in de gemeente. Agendapunten in de consistorievergaderingen zijn het bezoekwerk van de ouderlingen, levensbeschouwelijke onderwerpen en de verschillende
aspecten van geloofsopbouw en gemeenteopbouw.
 

Scroll naar top