Plus Pastoraat

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.  

Dit is de kern van ons werk: wat we zelf van God ontvangen hebben doorgeven aan anderen. We lopen mee met mensen die moeite hebben hun last alleen te dragen. We doen dat door te luisteren naar mensen, door de mens achter de pijn te zien. Een mens is immers meer dan zijn ziekte of zijn pijn. Heeft u moeite met het dragen van uw last, gaat het eigenlijk niet, zou u het fijn vinden als er een tijdje iemand met u meeloopt? God nodigt u uit in Zijn Woord: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, 

en Ik zal u rust geven”. Wij zijn graag bereid al luisterend en biddend met u mee te gaan, in de hoop en de verwachting dat God uw last zal verlichten en u zal zegenen met de rust, die alleen God u kan geven. In de verwachting dat u weer verder kunt ondanks de last die u te dragen heeft.

We hebben op dit moment drie daarvoor toegeruste pastoraal begeleiders; Maarten van der Meij, Coby van Duijn en Anja van der Wel. Wanneer u met één van ons in gesprek wilt gaan, kunt u contact opnemen met de coördinator van het team: Ad Bor (email) of met dominee Van der Laan (email), U kunt ook contact opnemen om iemand anders aan te melden

Scroll naar top