Johannes 3:16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Komt, verwondert u hier, mensen
ziet, hoe dat u God bemint
ziet vervuld der zielen wensen
ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken
ziet, die vorst is, zonder pracht
ziet, die ’t al is, in gebreken
ziet, die ’t licht is, in de nacht
ziet die ’t goed is, dat zo zoet is
wordt verstoten, wordt veracht.

Gez. 139:1

Kerkdiensten
Agenda
  • Geen evenementen

Welkom. Ja, het was tijd voor een geheel vernieuwde website voor onze gemeente. We hebben hier veel tijd aan besteed en hopen dat we met deze nieuwe site de gemeente en iedereen daarbuiten beter kunnen informeren. We hebben geprobeerd alle informatie op een eenvoudige manier te ontsluiten.

Helaas kunnen wij het kerkblad niet meer via deze website laten inzien. Dit is gedaan vanwege de nieuwe privacywetgeving. Uiteraard doen we er alles aan hier zoveel mogelijk informatie te laten zien die niet over personen gaat. Persoonlijke informatie is immers niet bedoeld om openbaar te worden gemaakt via het internet. Wij gaan uiteraard zoeken naar een goede manier om de informatie over onze gemeenteleden op een andere wijze met elkaar te delen, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Een website is nooit af. We hebben weliswaar veel verbeteringen doorgevoerd. Maar het kan altijd weer beter. Uiteraard staan we open voor suggesties tot correctie en verbetering.  

NB: nu de site online is, moet een aantal zaken nog ingeregeld worden. Het kan zijn dat daarom de contactformulieren nog niet allemaal werken.

De kerkenraad wenst u en jou een Gezegend Kersfeest toe !

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

[display-post id="9"]
[display-posts]

Op dinsdag 24 december 2019 willen de drie kerken uit Valkenburg iedereen van harte uitnodigen voor de jaarlijkse kerstsamenkomst. Deze avond is georganiseerd door een speciaal voor de gelegenheid samengestelde commissie.

Het thema van deze avond is “En zijn naam is…”. Het belooft een mooie avond te worden vol samenzang, muziek en het kerstevangelie. De muzikale medewerking zal verleend worden door de band T.O.V.

Tijdens de dienst is er een collecte om de onkosten van de samenkomst te dekken.
Na afloop van deze dienst is er voor iedereen koffie/thee en wat lekkers.

Wij kijken uit naar uw komst!

Datum: 24 december

Tijd: 20.30 uur (deur open om 20.00 uur)

Locatie: Het Dorpshuis

Scroll naar top