Welkom op de website van de Hervormde gemeente van Valkenburg aan den Rijn

Onze gemeente is een open en een gastvrije gemeente met een  groot aantal kinderen en jonge gezinnen. Een gemeente die bruist van allerlei aktiviteiten. Valkenburg is één van de meest kinderrijke dorpen in ons land en dat is gelukkig ook terug te zien in de zondagse kerkdiensten. Wij voelen ons hiermee rijk gezegend en het kerkewerk onder de jeugd is dan ook voor ons een voortdurend aandachtspunt.

In de kerkdiensten op zondag klopt het hart van de gemeente. Van harte welkom om deze diensten bij te wonen! In onze kerk aan het Castellumplein  wordt al eeuwenlang uit de Bijbel gelezen, gezongen en gebeden.

Wij zijn de eersten niet die dat doen maar vele gelovigen uit het verleden zijn ons hierin voorgegaan en daarom hechten wij aan de éne kant aan een goede traditie waarvan wij kunnen leren, maar aan de andere kant willen wij ook middenin het leven van vandaag de dag staan, met alle uitdagingen en vragen die er op ons afkomen. Dankbaar mogen wij ervaren dat wij elkaar, luisterend naar Gods Woord en geleid door de Heiige Geest, telkens weer kunnen vinden, aanvullen en vasthouden.

Via deze website willen wij laten zien wie wij zijn als gemeente en willen wij onze aktiviteiten aan u en aan jullie presenteren. Deze site bevat veel informatie. Ik zou zeggen: maak er gebruik van! Het is onze wens dat deze website een hulpmiddel mag zijn om met elkaar in contact te komen. Dat wij elkaar zullen zoeken, vinden en ontmoeten van hart tot hart, in verbondenheid met de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat ons geloof in Hem erdoor mag worden versterkt en verdiept en dat alles mag zijn tot eer van onze God.

De kerkenraad

Scroll naar top