De vakantie is voorbij. Het is weer tijd voor school. In de Bijbel staat ‘Alles heeft een bestemde tijd’. Alle dingen in het leven wisselen elkaar af. Je hebt vast nog wel een paar voorbeelden onthouden: er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om af te breken en weer op te bouwen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. En zo is het ook met vakantie en school. Er is een tijd om vakantie te hebben en een tijd om naar school te gaan.    Zie prediker 3:1 t/m 8 Een heel fijn en gezond schooljaar toegewenst!

Klik op de afbeelding om naar de reserveringspagina te gaan

Concert Eline Bakker op 24 september

Op vrijdagavond 24 september zal Eline Bakker een concert houden in onze kerk. Zij is bekend van verschillende populaire liederen waaronder ‘Jezus Overwinnaar’, ‘Geen afstand’ en ‘Abba’. Het is mogelijk om vanaf woensdag 8 september 20.00 uur voor dit concert gratis een kerkbank te reserveren. Met het reserveren van een kerkbank kunt u met 4 personen uit één huishouden, met 2 personen uit twee verschillende huishoudens of alleen dit concert bijwonen. Het is van belang dat u de reserveringsinstructies volgt welke op Eventbrite staan vermeld. Klik op de afbeelding om naar de reserveringspagina op Eventbrite te gaan. Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar en er zal hiernaast geen livestream worden aangeboden. Het concert is dan ook uitsluitend fysiek bij te wonen. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur waarna om 20.00 uur het concert zal beginnen.

Lees verder »

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten weer mogelijk

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot vrijdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Vanaf zondag 20 juni is er weer kinderoppas aanwezig.

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

Klik op de plaatjes voor een vergroting
Erediensten
 • 26 september 2021 10:00 uur
  Ds I. de Graaf uit Rijnsburg

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen toegang voor max. 60 gemeenteleden, zie informatie voor aanmelden op deze website.
  Extra collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 • 26 september 2021 18:30 uur
  Floor de Best uit Katwijk - Jeugddienst

  Toegang zonder vooraf aanmelden is mogelijk (?).
  Extra collecte is bestemd voor de jeugddienstcommissie

 • 3 oktober 2021 10:00 uur
  Ds J. Smit uit Katwijk aan den Rijn

  Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen toegang voor max. 60 gemeenteleden, zie informatie voor aanmelden op deze website.
  Extra collecte is bestemd voor Kerk en Israël

 • 3 oktober 2021 18:30 uur
  Ds. J. Quist uit Scheveningen

  Aanmelden vooraf is niet nodig.
  Extra collecte is bestemd voor Kerk en Israël

Inloopochtend
Gastorganisten bespelen ons orgel

Ook de beroepsorganisten hebben ons schitterende orgel ontdekt. Zo waren er twee van hen afgelopen week bezig met een opname in de kerk. Hieronder vindt u de link naar een van de twee opnames. Cees Wassenaar laat u hier het schitterende lied: “alle roem is uitgesloten” horen. 
Inmiddels is er nog een opname toegevoegd. Deze is van Everhard Zwart. 

Wij wensen u veel luisterplezier.

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top