Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten is weer nodig voor de ochtenddiensten.

Reserveren middels Eventbrite en alleen voor de ochtenddiensten. Maximaal aantal plaatsen beschikbaar is 60 stuks.

Bij betreden en tijdens het verplaatsen in de kerk dient men een mondkapje te dragen.

Het reserveringssysteem Eventbrite is geopend tot as vrijdag 20.00 uur. Zie hieronder om te reserveren.

Klik op het plaatje voor een vergroting
Erediensten

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top