Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

1 Petrus 1:3

Vacature koster

Koster (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte) Startdatum z.s.m. Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen

Lees verder »
6 april in het Trefpunt

12 mei Kennismakingsavond ivm beroep op ds Alblas

Beste gemeenteleden, De gemeente heeft zondag 24 april j.l. besloten om het voornemen van de kerkenraad te steunen om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Vanuit de gemeente is afgelopen week geen bezwaar ingediend tegen de gevolgde procedure. De kerkenraad zal daarom op dv 7 mei a.s. een beroep uitbrengen op dominee Alblas.

Lees verder »

Zicht op gemeente-zijn

Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van buiten’ tot geloof.

Lees verder »

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

Erediensten

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top