Enquete jongerendienst 14 maart
Beste allemaal, zondag 14 maart is er weer een online jongerendienst. We starten live om 16.30 uur. Graag willen Gesina en ik voorafgaande aan de dienst een kleine online enquete doen. Wij hopen op een groot aantal reactie.
Zet 14 maart vast in je agenda! Ik hoop dat we ook weer jongeren mogen uitnodigen in de kerk.
 
 
Groetjes Jeroen
Belangrijk bericht over de Actie Kerkbalans 2021

Download hier een verslag van de Kerkrentmeesters over de opbrengst van de actie Kerkbalans en de financiele situatie van de gemeente.

!! AANMELDEN NIET MOGELIJK TIJDENS CORONA-LOCKDOWN !!

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot donderdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Foto-impressie afscheidsdienst ds. H.E.J. van der Laan 21 februari 2021

Erediensten
 • 10 maart 2021 19:30 uur
  Bidstond met ds. H.E.J. van der Laan

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: vooraf opgenomen liederen
  Extra collecte is de Bidstondcollecte

 • 14 maart 2021 10:00 uur
  Ds. J. Henzen uit Wateringen

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: vooraf opgenomen liederen
  Extra collecte is bestemd voor Diaconaat Kerk in Actie.

 • 14 maart 2021 16:30 uur
  Jongerendienst

  Jongerendienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top