AANMELDEN WEER MOGELIJK

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en voor de eerstvolgende dienst op 29 november vanaf nu mogelijk tot donderdag 26 november om 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Nieuw: Geven en collecteren kan voortaan ook digitiaal

Vragenlijst
Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?
(klik op het logo hierboven)

Zie ook hier voor extra toelichting

Download hier de vragenlijst en maak een print

===================================

Vragenlijst
speciaal voor de kinderen tot 12 jaar
Klik hier

We hebben verder speciaal voor de kinderen (12 jaar en jonger) een vragenlijst opgesteld. Zie de link. Wij vragen de ouders deze vragenlijst samen met uw kind(eren) in te vullen. Hierbij doet u ons een groot plezier als u per kind de vragenlijst invult, zodat we rekening kunnen houden met de specifieke ervaringen van elk kind.

We hopen dat veel jongeren de vragenlijst gaan invullen, want de toekomst van onze gemeente ligt bij de jongeren. We zijn erg benieuwd hoe jullie willen dat onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien.

De voorbereidingscommissie

Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (handelingen 1:11)

Erediensten
 • 29 november 2020 10:00 uur
  Ds. R.A. Houtman uit Epe - jeugddienst

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  Muzikale medewerking van Gospelkoor TOV
  Extra collecte bestemd voor het werk van de jeugddienstcommissie

   

 • 6 december 2020 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden
  Zie informatie over aanmelding in het kerkblad Kerkewerk en de website.

 • 13 december 2020 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden
  Zie informatie over aanmelding in het kerkblad Kerkewerk en de website.

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top