Welzalig ieder die de Here vreest, die in Zijn wegen wandelt. 

Ps. 128:1

 

Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik 
het Licht der wereld. (Joh.9:5)

Problemen met het vinden van de livestream?
Abonneer
op YouTube Hervormde Gemeente  Valkenburg aan den Rijn

of ga naar het overzicht van alle uitzendingen 

9 augustus - dhr. J.P. Karstens

Download hier de liturgie voor deze dienst.

Online Kerkdiensten
 • 9 augustus 2020 10:00 uur
  Ds. J.P. Karstens uit Leiden

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking:
  – Ton Baris – organist
  – Roos Barnhoorn en Noel Zwetsloot – zang en gitaar
  – Gemeentezang van 5 gemeenteleden

 • 16 augustus 2020 10:00 uur
  Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking:
  – Ton Baris, organist
  – GemeenteGroeiGroep o.l.v. Cobi Volwater,

 • 23 augustus 2020 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale bijdragen:
  – Paul van Hoek- organist
  – Gerard van Duijvenvoorde en:
  – Henk Imthorn – zang en gitaar
  – Gemeentezang van 5 gemeenteleden

   

 • 30 augustus 2020 10:00 uur
  Ds. B. Brunt uit Alphen aan den Rijn

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking:
  – Paul van Hoek, organist
  – Nicole de Jong, zang met:
  – Paul van Hoek, electronische piano.
  – Gemeentezang door 5 gemeenteleden

Kijkje achter de schermen van de online-diensten


Een bemoediging!

Ik zal er zijn!

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Het is voorjaar! God brengt de natuur weer tot leven!

Schuilen bij het kruis

Te voet ging ik door een beboste streek
en vond een kruis langs groenomzoomde paden
een plek waar troost gezocht werd. Mensen baden
om kracht voor dat wat zwaar te dragen leek.

En op de dwarsbalk zag ‘k een vogelnest
waar ’t moederdier geduldig zat te broeden
Is dat instinct, of zou ze soms vermoeden:
dit plekje hier is beter dan de rest?

Straks komt het broedsel uit en vliegt ze heen
om voor haar jongen voedsel te vergaren
Het veilig nest behoedt hen voor gevaren
hier zijn ze welbewaard en niet alleen

Ach Heer, laat zo mij schuilen bij uw kruis
waar ik bewaard ben tegen boze machten;
waar ik mag rusten in ’t door U volbrachte
verlossingswerk, tot U mij haalt naar Huis….

Uit: Gaan, verhalenbundel van Cor en Nellie Vermeulen

Scroll naar top