Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
 
Romeinen 12:11 en 12

Start winterwerk – Sport en spel, gesprek aan tafel en BBQ op het plein voor de kerk

25 september 2022 @ 15:00 – 22:30 – Eind september is de start van het nieuwe kerkelijk jaar en het winterwerk. Het jaarthema dat de PKN aanreikt is “Aan tafel!”.De tafel van overvloedige genade van de Jezus Christus onze Heer (avondmaal) en de tafel van verbinding met elkaar als gemeente.Samen eten en drinken verbindt. We delen met elkaar. Je legt nieuwe contacten en […]

Lees verder »

De KerkApp heet nu Compass!

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u

Lees verder »

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2021 ligt gereed en wordt behandeld in de kerkenraadsvergadering van 27  juni 2022. De gemeente kan  de jaarrekening op deze website inzien en downloaden. Download hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met J. Klinkenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (tel 06 – 127 132 64). U kunt uw vraag ook per

Lees verder »
Erediensten
 • 2 oktober 2022 10:00 uur
  Ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel
  Wordt uitgezonden via de livestream.
  Extra collecte: Kerk en Israel
 • 2 oktober 2022 18:30 uur
  Drs. F.J.M. van Elk uit Reeuwijk
  Extra collecte: Kerk en Israel
 • 9 oktober 2022 10:00 uur
  Ds. J.B. Kamp uit Elden
  Wordt uitgezonden via de livestream.
  Extra collecte:
 • 9 oktober 2022 18:30 uur
  Ds. Jac. Jongejan uit Ottoland
  Extra collecte:
 • Zicht op gemeente-zijn

  Zicht op gemeente-zijn Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van

  Lees verder »
  6 juli 2022 in het Trefpunt

  Wie zijn  wij!

  De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
  In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

   

  Scroll naar top