Ik geef ze eeuwig leven: Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn Hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de Hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn Eén.

Johannes 10:28-30

Liturgie afscheidsdienst Cees Haasbeek op 16 april 2021

Download hier

Gemeente-avonden over het beroepingswerk

Beste gemeenteleden, Wij hebben u een paar weken geleden geïnformeerd dat de voorbereidingen voor het beroepingswerk in volle gang zijn. Wij willen u daarbij betrekken en dat willen we doen door een aantal gemeente-avonden te organiseren. Gelet op de huidige Coronamaatregelen willen we dit online doen op dezelfde wijze waarop wij onze kerkdiensten uitzenden. Wij zullen een link

Lees verder »
Erediensten
 • 18 april 2021 10:00 uur
  Ds. J. B. Kamp uit Elden

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: gemeentezang door 5 gemeenteleden en zang van de Van der Meijtjes.
  Extra collecte is bestemd voor Instandhouding eredienst

 • 25 april 2021 10:00 uur
  De heer J.P. Karstens uit Leiden - Jeugddienst

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: vooraf opgenomen liederen
  Extra collecte is bestemd voor …

 • 2 mei 2021 10:00 uur
  Ds. Z. de Graaf uit Katwijk aan den Rijn

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: nader te bepalen
  Extra collecte is bestemd voor het orgelfonds

!! AANMELDEN NIET MOGELIJK TIJDENS CORONA-LOCKDOWN !!

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot donderdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top