Dankbaar dat de staat Israël 75 jaar bestaat. Het is onze hoop en ons verlangen dat Israël een veilig thuis kan worden voor alle inwoners van het land. 
Moge ‘trouw en liefde elkaar omhelzen 
recht en vrede elkaar begroeten met een kus. 
(Psalm 85:11). 
 

Vacature kerkelijk werker

Voor de Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn zoeken wij naar een kerkelijk werker (16 uur – 32 uur per week) Hervormde Gemeente Valkenburg aan den RijnWij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van

Lees verder »

Zicht op gemeente-zijn

Zicht op gemeente-zijn Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van

Lees verder »
17 mei 2023 in het Trefpunt
Download het rooster door op de afbeelding te klikken

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

qrcode
Scan de QR-code met je smartphone en download de Compass-app.
Erediensten

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u

Lees verder »

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar boven