AAN TAFEL mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid.

Jes. 55/Joh. 10 


Prijsuitreiking beste naam voor de Compass-app

Vanmorgen hebben we Heleen Barnhoorn een leuke attentie gebracht als dank voor haar goede idee voor de naam van onze kerk-app.  We hebben haar een sinterklaassmulpakket gegeven en daar natuurlijk een foto van gemaakt.! 

Heleen bedankt voor jouw fantastische idee om onze app de naam COMPASS te geven. 

26 november 2022

Begroting 2023

Toelichting:Zoals eerder dit jaar al is meegedeeld op de gemeente avond lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen. In de toelichting hieronder worden de posten die veel afwijken ten opzichte van 2022 toegelicht en wordt verklaard waarom er een negatief resultaat wordt verwacht. Doordat er vooralsnog geen sluitende meerjaren-begroting is, kan er nog

Lees verder »

Restauratie glas-in-lood ramen

Al enige jaren geleden was bekend dat de ramen in slechte staat verkeerden. Maar nooit is tot restauratie overgegaan. Door een meerjaren-onderhoudsplan te laten opstellen, kwamen er enkele zaken naar boven die per direct uitgevoerd moesten worden. Dat waren de ramen en de dakbalken die wegens houtrot zo waren aangetast, dat dit niet langer kon

Lees verder »

Restauratie kerkramen gestart

Eindelijk hebben we groen licht gekregen voor de restauratie van onze kerkramen. We hebben toestemming nodig omdat ons gebouw een gemeentemonument is. In de komende weken zal een begin worden gemaakt met de restauratie en het isoleren van de glas-in-loodramen. Reden van de restauratie van de 72 jaar oude glas-in-loodramen is dat het lood slecht

Lees verder »

De KerkApp heet nu Compass!

Presentatie Compass kerk-app zondag na de diensten

Aanstaande zondag gaan we rondom de ochtend- en avonddienst van start met Compass, onze nieuwe app.  Compass met de grote C en dubbel s. We willen jullie daarom vragen om je telefoon mee te nemen en, als je jezelf onzeker voelt over je digitale vaardigheden, naast iemand te gaan zitten waarvan jij denkt dat die

Lees verder »
Scan de QR-code met je smartphone en download de Compass-app.

Jeugddienst 27 november 2022

Goed of fout? In de huidige tijd komt er van alles op ons af, ook zaken die soms haaks op ons geloof staan of op onze persoonlijke opvoeding, normen en waarden. Om enkele voorbeelden te geven: afgelopen maand vierden veel mensen Halloween, steeds meer winkels zijn open op zondag, samenwonen wordt steeds normaler. Hoe weet

Lees verder »

Adventsmiddag 8 december 2022

Advent is een tijd van uitzien naar,Advent is een tijd van wachten,Advent is een tijd waarin we stilstaan bij de komst van Jezus Christus. Dit willen we met elkaar doen op de Adventsmiddag, die gehouden wordt op donderdagmiddag 8 december van 15.00 – 17.00 uur in de kerkzaal. Om 14:45 uur gaat de zaal open

Lees verder »
8 december in de Hervomde Kerk

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u

Lees verder »

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2021 ligt gereed en wordt behandeld in de kerkenraadsvergadering van 27  juni 2022. De gemeente kan  de jaarrekening op deze website inzien en downloaden. Download hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met J. Klinkenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (tel 06 – 127 132 64). U kunt uw vraag ook per

Lees verder »
Erediensten
 • 27 november 2022 10:00 uur
  Ds. D. Verboom uit Rijnsburg - eerste Adventszondag
  Wordt uitgezonden via de livestream.
  Extra collecte: Restauratie en vernieuwing
 • 27 november 2022 18:30 uur
  Ds. E.J. de Groot uit Katwijk - Jeugddienst
  Extra collecte: Jeugddienstcommissie
 • 4 december 2022 10:00 uur
  Drs. M. van der Linden uit Katwijk
  Wordt uitgezonden via de livestream.
  Extra collecte:
 • 4 december 2022 18:30 uur
  Ds. J. Henzen uit Wateringen - avonddienst
  Extra collecte:
 • Zicht op gemeente-zijn

  Zicht op gemeente-zijn Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van

  Lees verder »

  Wie zijn  wij!

  De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
  In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

   

  Scroll naar top