Geniet van het leven zolang je nog jong bent!
Wees gelukkig in je jeugd.
Doe wat je hart je zegt.
Kijk goed om je heen.
En bedenk daarbij dat God je leven zal beoordelen.

Prediker 11:9 Bijbel in gewone taal

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten weer mogelijk

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot donderdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Vanaf zondag 20 juni is er weer kinderoppas aanwezig.

Een kerkelijk werker gezocht

Beste gemeenteleden, Op de gemeente-avond van 20 mei hebben we toegelicht dat we als kerkenraad ernaar streven om op korte termijn een kerkelijk werker te vinden die onze gemeente kan ondersteunen ter overbrugging van de periode waarin we zonder predikant zijn. We gaan daarbij uit van een aanstelling van één jaar. De kerkelijk werker willen

Lees verder »

Vacature kerkelijk werker

Voor de Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn zoeken wij naar een kerkelijk werker (24 uur – 40 uur per week) Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel

Lees verder »

Visie gemeente-zijn

Visie gemeente-zijn De voorbereidingscommissie heeft op basis van de uitkomsten van de online enquête een aanzet geschreven voor een visie op ons gemeente-zijn. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn, welke uitdagingen we zien voor onze gemeente en hoe we met elkaar als gemeente hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze visie

Lees verder »

Beroepingscommissie: doet u mee?

Op de gemeente-avond in mei hebben we aangekondigd dat we met informatie zouden komen over de beroepingscommissie. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat onze gemeente wordt betrokken bij het beroepingswerk. We willen daarom meer dan in het verleden een beroep doen op onze gemeenteleden om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Met het oog

Lees verder »

Profiel predikant

  Beste gemeenteleden, Op onze gemeente-avond in mei hebben wij het conceptprofiel van onze nieuwe predikant toegelicht, zoals dit was opgesteld door de voorbereidingscommissie. Ter voorbereiding van onze gemeente-avond hebben wij het profiel, de profielschets en toelichting daarop van de voorbereidingscommissie bij u thuisbezorgd, zodat u die vooraf kon doornemen en vragen hierover kon stellen

Lees verder »

Routekaart versoepeling coronamaatregelen

    Beste gemeenteleden/broeders en zusters, De kerkeraad heeft goedkeuring gegeven om het Openingsplan Hervormde Gemeente Valkenburg de komende tijd te volgen. De routekaart voor de opening is te downloaden op de homepage. Namens het College van Kerkrentmeesters, Met vriendelijke groet, Piet Franke

Lees verder »
Gastorganisten bespelen ons orgel

Ook de beroepsorganisten hebben ons schitterende orgel ontdekt. Zo waren er twee van hen afgelopen week bezig met een opname in de kerk. Hieronder vindt u de link naar een van de twee opnames. Cees Wassenaar laat u hier het schitterende lied: “alle roem is uitgesloten” horen. 
Inmiddels is er nog een opname toegevoegd. Deze is van Everhard Zwart. 

Wij wensen u veel luisterplezier.

Gemeente-avond op 24 juni over visie op gemeente-zijn

Beste gemeenteleden, We zoeken een predikant die met ons aan de slag wil gaan met onze visie hoe wij met elkaar gemeente willen zijn en welke uitdagingen we zien. De voorbereidingscommissie heeft op basis van de online enquête van afgelopen najaar een aanzet gedaan voor deze visie. We willen graag weten hoe u denkt over deze conceptvisie en

Lees verder »
Erediensten
 • 27 juni 2021 10:00 uur
  Ds B. Brunt uit Alphen aan den Rijn - Jeugddienst

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: nader te bepalen
  Extra collecte is bestemd voor ….

 • 4 juli 2021 10:00 uur
  Ds J. Smit uit Katwijk

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden, zie informatie voor aanmelden op deze website.
  Muzikale medewerking:
  Extra collecte is bestemd voor de avondmaalscollecte.

 • 11 juli 2021 10:00 uur
  Ds H.E.J. van der Laan uit Gouda

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden, zie informatie voor aanmelden op deze website.
  Muzikale medewerking:
  Extra collecte is bestemd voor: Kerk in Actie, Diaconaat

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top