AKTIE KERKBALANS

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan! Deze actie loopt dit jaar van 16 t/m 30 januari. In de week van 18 januari zullen alle vrijwilligers op pad gaan met de enveloppen met informatie inclusief toezeggingsformulier. Deze enveloppen worden persoonlijk aan onze gemeenteleden overhandigd, waarbij elk lid van harte wordt opgeroepen om deel te nemen aan de actie.
In de week van 25 januari gaan de vrijwilligers weer langs dezelfde adressen om de ingevulde toezeggingformulieren bij u op te halen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om het ingevulde formulier vanaf zaterdag 23 januari onder handbereik gereed te leggen. Daar zou u het werk van alle vrijwilligers erg mee vergemakkelijken en kunt u voorkomen dat deze mensen meerdere keren bij u moeten langskomen om de envelop (te proberen) op te halen. We zullen zo “coronaproof” als mogelijk te werk gaan. Wij danken u bij voorbaat voor de moeite en uw medewerking. De eerste “tussenstand” van de toezeggingen willen wij tijdens de eredienst op DV zondag 31 januari 2021 aan u afkondigen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief die thuis wordt afgegeven en hier is te downloaden.

!! AANMELDEN NIET MOGELIJK TIJDENS CORONA-LOCKDOWN !!

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot donderdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Erediensten
 • 24 januari 2021 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden
  Zie informatie over aanmelding in het kerkblad Kerkewerk en de website.
  Muzikale medewerking: David Blommaert, zang en gitaar
  Extra collecte: Orgelfonds

 • 31 januari 2021 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan Jeugddienst en Voorbereiding Heilig Avondmaal

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden
  Zie informatie over aanmelding in het kerkblad Kerkewerk en de website.
  Muzikale medewerking: About Three, zang met gitaar
  Extra collecte: het werk van de Jeugddienstcommissie

 • 7 februari 2021 10:00 uur
  Ds. H.E.J. van der Laan Heilig Avondmaal

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen beperkte toegang voor gemeenteleden
  Zie informatie over aanmelding in het kerkblad Kerkewerk en de website.
  Muzikale medewerking: Anneke van der Meij

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top