Wat is de kerk u waard?

“De kerk is een warme plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten”

Kerkbalans 2020, Geef voor je kerk.

 “De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan”

Kerkdiensten
Agenda

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Muzikale traktatie door organisten

Op 24 januari 2020 staat er een concert- en samenzangavond gepland in onze kerk. Na enkele jaren die in het teken hebben gestaan van geldwerving, diverse activiteiten en de (nieuw)bouw van het orgel zelf, willen onze organisten graag iets terug doen aan een ieder die iets heeft bijgedragen

Lees verder »
Inloopochtend
Talentenveiling

Download hier het aanmeldformulier voor de talentenveiling. Zie bericht elders op deze site.

Scroll naar top