Ik ga op reis en ik neem mee.
Laat Jezus in je hart wonen en Gods Geest. Laat je door Hem meenemen.
Dan zal je niks tekort komen. Dan zal Jezus Christus door Zijn Geest ook door jou een zegen zijn voor anderen.

Informatieavond 4 juli – belangrijk

Op zondag 19 juni werd afgekondigd dat het beroepingswerk tijdelijk is stilgelegd vanwege de verwachte ontwikkelingen van onze financiële situatie. Op de gemeente avond van 4 juli is hierbij uitgebreid stil gestaan. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft een toelichting gegeven op de financiële mogelijkheden met het oog op het beroepingswerk. Dit riep de nodige

Lees verder »

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2021 ligt gereed en wordt behandeld in de kerkenraadsvergadering van 27  juni 2022. De gemeente kan  de jaarrekening op deze website inzien en downloaden. Download hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met J. Klinkenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (tel 06 – 127 132 64). U kunt uw vraag ook per

Lees verder »
6 juli 2022 in het Trefpunt

De KerkApp heet nu Compass!

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u

Lees verder »

Rick van Elk
Kerkelijk werker
mob. telefoonnr 0640096222
email

Erediensten
  • Geen evenementen

Zicht op gemeente-zijn

Zicht op gemeente-zijn Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van

Lees verder »

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top