Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Handelingen 1:10-11

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 13 mei

Beste dauwtrappers, Ik stalk jullie weer in mijn rol als jeugdouderling.Ik wil alle jongeren van klas 1 VO t/m 25 jr. uitnodigen om op hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) mee te doen aan de dauwtrap.We zullen op zoek gaan maar de big five in het bos en de duinen.We vertrekken ‘s ochtends om 7.30 uur bij

Lees verder »

Uitkomsten vragenlijst beroepingswerk

  Wij hebben vorig jaar een commissie benoemd met als opdracht om het beroepingswerk voor te bereiden en daarbij een profiel van de nieuwe predikant voor onze gemeente en een visie op gemeente-zijn op te stellen. Deze voorbereidingscommissie heeft met het oog hierop vorig najaar een vragenlijst uitgezet in onze gemeente. De uitkomsten daarvan zijn

Lees verder »

Een geslaagde gemeente-avond

We hebben afgelopen donderdag met elkaar een mooie gemeente-avond mogen houden. Weliswaar online, maar via de telefoon en WhatsApp kregen we veel vragen van kijkers die we later op de avond konden beantwoorden. Joke van der Meij startte met een presentatie over de werkzaamheden van de voorbereidingscommissie. Deze commissie heeft de afgelopen maanden met behulp

Lees verder »

Gemeente-avonden over het beroepingswerk

Beste gemeenteleden, Wij hebben u een paar weken geleden geïnformeerd dat de voorbereidingen voor het beroepingswerk in volle gang zijn. Wij willen u daarbij betrekken en dat willen we doen door een aantal gemeente-avonden te organiseren. Gelet op de huidige Coronamaatregelen willen we dit online doen op dezelfde wijze waarop wij onze kerkdiensten uitzenden. Wij zullen een link

Lees verder »

Korte online vragenlijst

Beste gemeenteleden, Wij willen u hartelijk bedanken voor het meekijken en meedoen aan de gemeente-avond over het beroepingswerk en de financiën van onze gemeente. In aansluiting daarop willen wij u vragen om een korte online vragenlijst in te vullen. Ook als u de uitzending van de gemeente-avond niet heeft gezien, nodigen wij u van harte

Lees verder »
!! AANMELDEN NIET MOGELIJK TIJDENS CORONA-LOCKDOWN !!

Aanmelden voor het bijwonen van de erediensten

Via deze pagina is het mogelijk om een reservering te plaatsen voor de geselecteerde kerkdienst. Een reservering dient te bestaan uit personen die uit eenzelfde huishouden komen. Uiteraard kunt u wel aparte reserveringen maken indien het gezelschap uit verschillende huishoudens bestaat.

Reserveren is verplicht en wekelijks mogelijk vanaf maandag 09.00 uur tot donderdag 20.00 uur of totdat het maximaal aantal personen is bereikt.

Voor kinderen die naar de kinderdienst gaan, moet geen ticket worden gereserveerd. Er wordt u in het reserveerproces gevraagd of u kinderen meeneemt die naar de kinderdienst gaan en het aantal kinderen dat dit betreft.

Erediensten
 • 16 mei 2021 10:00 uur
  Ds. E. van Rooijen uit Noorderbos

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: Nicole de Jong, zang
  Extra collecte is bestemd voor het orgelfonds

 • 23 mei 2021 10:00 uur
  Ds. J. Smit uit Katwijk - Pinksteren

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: nader te bepalen
  Extra collecte is bestemd voor de Pinksterzendingscollecte

 • 30 mei 2021 10:00 uur
  Ds. F. van den Bosch uit Katwijk aan zee

  Kerkdienst rechtstreeks uitgezonden via internet
  In verband met coronamaatregelen geen toegang voor gemeenteleden
  Muzikale medewerking: nader te bepalen
  Extra collecte is bestemd voor ….

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar top