Collectemunten

Er zijn collectemunten verkrijgbaar van 60 eurocent en van 120 eurocent. Deze collectemunten zijn elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters en of de kerkelijk ontvanger in de kerk. Betaling contant of na overmaking van het betreffende bedrag naar bankrekeningnummer NL 68 RBRB 0650 6515 29 tnv Hervormde Gemeente Valkenburg ZH

Scroll naar boven