Kerkblad

Vanuit de missie van onze gemeente wil ze open zijn voor haar leden en omgeving. De gemeente communiceert hiertoe op verschillende manieren met haar leden en omgeving.

Het kerkblad ’Kerkewerk’
Gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk wordt op basis van een abonnement tweewekelijks het kerkblad ‘Kerkewerk’ uitgebracht. Hierin vindt de lezer actuele informatie over pastoraat, kerkdiensten, kerkelijke activiteiten, gemeentenieuws en de visie, besluitvorming en verantwoording van de kerkenraad. Een proefnummer van ‘Kerkewerk´wordt desgevraagd gratis bezorgd.  Een abonnement ook tot de mogelijkheden behoort. De prijs is gebaseerd op de kostprijs van het kerkblad. Jaarabonnement, tweewekelijks in de brievenbus, voor 25 euro (postabonnee: 57,50 euro). Bezorging: Aad Gravekamp (email) , tel. 071 4073050 

Kerkblad niet meer op de website.

Vanwege de nieuwe privacywetgeving kan het kerkblad niet meer via de website openbaar toegankelijk worden gemaakt. Voor wie alsnog digitaal het kerkblad wil ontvangen zal binnenkort de mogelijkheid worden geopend om deze via de mail te ontvangen. Het betreft dan alleen het hervormde deel en het gezamenlijke deel van het kerkblad. Zie hierboven voor informatie over een abonnement.

Kerkdienst gemist
Wie een kerkdienst rechtstreeks wil volgen of later wil afluisteren, kan hiervoor terecht bij www.kerkdienstgemist.nl 

Scroll naar top