Personalia

Predikant

Vacant

Constantijn Heemskerk
tijdelijk voorzitter
Ouderling in wijk 8:
gemeenteleden buiten Valkenburg

Email

Anja van der Wel-van der Nagel
tijdelijk scriba
Ouderling in wijk 7:
Burgemeester Lotsystraat, Marktveld, Castellumplein, Majoor Mallinckrodtveld, Middenweg, Kruisweg, Lange Commandeurstraat, Schelphoek en De Hoop, Broekweg, Kerkweg

Email
tel. 06-38901200

De ouderlingen

Floor van Duijn
Ouderling in wijk 2: 
Frankenburg, Legioendreef, Duinzicht, Valkenhorst en Cohortedreef, Remouchampsstraat

Email
tel. 071-4012403
Adres: Katwijkerweg 37b

 

Jaap van Gils
Ouderling 
Ouderling in wijk 3:
Claudiusdreef, Lambrechtsveld, Middenjoght, Burg. M.A.v.d. Haveplantsoen, Wilgenhoek, Glasbergenlaan en Centuriedreef, van Giffenstraat

 Adri Imthorn
Ouderling in wijk 11: 

’t Duyfrak, Dorpsweide

Email
Tel. 071-4012081

Maarten van der Meij
Ouderling in wijk 1:
Borculo, Torenvalk, Slechtvalk, Lannervalk, Boomvalk, Woestijnvalk, Prairievalk

Email

Nico Messemaker
Ouderling in wijk 9:
Joghtlaan, Burgemeester van ’t Woutlaan, Rijnstroomlaan, Meanderlaan, 10 Meilaan, Fluitekruid, Honingklaver, Bereklauw, Zilverschoon en Veldzicht, Mar. Postplein

Email

tel 06-16078377

Maartje de Mooij
Telefoon 06-51009768
Email

 

Nico van der Nagel
Ouderling in wijk 6:
’t Boonrak, Bloemenlaan, Waterlelie, Rozenlaan, Korenbloemlaan, Gerberalaan en Chrysantenlaan, Rijnlaan, Jasmijnlaan

Email

Jan Noort

Ouder in wijk 5:
Kooltuinweg, Achterweg, Zonneveldslaan, Marinus Poststraat, en Zijlhoeklaan, Voorschoterweg

Jeroen Zwaan
Jeugdouderling

Email

College van Kerkrentmeesters
email 

Martin Binnendijk

Kerkrentmeester

Marnix Boers

Kerkrentmeester

Piet Franke

Kerkrentmeester

Email

Jaap van der Meij

Voorzitter kerkrentmeesters

Piet Postmus

Kerkrentmeester

Ed Vink

Kerkrentmeester

Email

Marijke Bor-Buringa

Diaken

Gerard van Duijn

Diaken

Martijn van der Horst

Diaken 

Geralda van der Nagel

Diaken Adna Luijten

Diaken 

Email

Ada Schuitemaker

Diaken

De koster

Gesina Joziasse
Koster
Email

Scroll naar top