Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Pinksterzendingscollecte 28 mei 2023

Dit jaar willen we als zendingscommissie de Pinkstercollecte aan familie Oudshoorn besteden. Namibië, het land waar familie Oudshoorn alweer een aantal jaar werkzaam is als zendingswerker: ‘Zending is gehoorzaamheid aan God, op de plek waar Hij je heeft geplaatst’ – door zendingswerker Danielle Oudshoorn. Namibië is een land van veelkleurigheid en uitersten. Door de enorme diversiteit aan talen en culturen, een bewogen geschiedenis en een grote kloof tussen arm en rijk is het voor

Lees verder »

Wereld Vluchtelingendag 20 juni 2023

Sta in de week van 20 juni stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Vaak vinden ze opvang in eigen land of buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Er worden in de week van 20 juni diverse acties georganiseerd in Nederland om stil te staan

Lees verder »

Samen Katwijk

Beste allen, Onze diaconie gaat meewerken aan een initiatief van verschillende diaconieën in Katwijk om samen op te trekken. De naam van dit initiatief is Samen Katwijk. Aan dit initiatief nemen verschillende kerken deel en zij worden hierin gesteund door de gemeente Katwijk. Een mooi initiatief om als kerken meer zichtbaar te zijn in onze samenleving! Hartelijke groet, kerkenraad.

Lees verder »

Beleidsplan

Beste allen, Wij hebben het beleidsplan vastgesteld in onze afgelopen vergadering. We hebben hierbij eerst teruggeblikt op de gemeente-avond waarin de missie en de speerpunten van het beleidsplan zijn besproken. We hebben geconcludeerd dat de uitvoering van de speerpunten niet eenvoudig zal zijn. Dat is voor ons echter geen reden om die te laten lopen. Ze zijn uit de enquête en de gemeente-avonden van vorig jaar naar voren gekomen en we willen daarom hiermee

Lees verder »

Vacature kerkelijk werker

Beste allen, We hebben jullie geïnformeerd dat Rick na de zomer afscheid neemt van onze gemeente. We hebben daarom besloten om een kerkelijk werker voor één jaar te zoeken. We hopen dat we in deze periode een nieuwe predikant mogen verwelkomen. De vacature voor onze nieuwe kerkelijk werker is inmiddels gepubliceerd en kunnen jullie onder andere vinden op de website van onze gemeente. De tekst van de vacature is gebaseerd op de eerdere vacature

Lees verder »

Vacature jeugdouderling

Beste allen, Er staan nog vacatures in de kerkenraad open, waaronder die van een jeugdouderling. Op verzoek van onze jeugdouderling Ester Jansen van Rosendaal stoppen we als kerkenraad voorlopig met het actief benaderen van gemeenteleden voor dit ambt. Het is ontmoedigend om te constateren dat het steeds niet wil lukken om een tweede jeugdouderling te vinden. We leggen de roeping voor een tweede jeugdouderling terug in onze gemeente. We vragen als kerkenraad hiervoor gebed.

Lees verder »

Dauwtrapwandeling Hemelvaartsdag donderdag 18 mei

Samen in de vroege ochtenduren wandelen door de natuur, frisse morgenlucht inademen en de vogels horen zingen, God ontmoeten in de stilte, wie wil dit niet? We starten ’s morgens om 6.00 uur vanaf het Castellumplein. We wandelen dit jaar via de Zanderij door de duinen en ‘t Panbos langs de barakken weer terug naar Valkenburg. Onderweg is er een meditatie en zingen we enkele liederen.Aan het einde van de wandeling worden we getrakteerd

Lees verder »

In dienst van de Koning: bericht van Ewoud en Gerjo

Beste vrienden, Inmiddels zijn we een maand terug in Nederland. Vooral de temperatuur in de eerste week was wennen, van 40 graden naar winterse temperaturen hier. Maar we zijn dankbaar voor een hartverwarmend ontvangst! We mochten tot nu toe in Valkenburg en Turnhout verslag uitbrengen van hoe God aan het werk is in Isaan. De komende tijd vertellen we nog iets in:EKL Leuven, 7 mei.EK Tienen, 21 mei.De Wijnrank Leersum, 25 juni (in de

Lees verder »

Jaarrekening diaconie 2022

In de diaconievergadering van 14 maart 2023 is de ontwerp jaarrekening 2022 van de diaconie opgesteld. Hieronder vindt u een samenvatting van deze jaarrekening. Bedragen in euro’s.   Begroting 2022 Jaarrekening 2022 Opbrengsten en baten     Opbrengsten levend geld (collecten/giften) 11500 13747 Door te zenden collecten en giften 4200 7566 Totaal baten 15700 21313 Uitgaven en kosten     Kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten 2.000 2.000 Verplichtingen/bijdragen andere organen 1550 1543 Kosten beheer, administratie en

Lees verder »
Scroll naar boven